Το τεχνικό γραφείο μας, το οποίο αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς, δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα μελετών και κατασκευών μηχανικού.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και κατασκευών με αξιοπιστία και συνέπεια, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για οικοδομικές άδειες, τοπογραφικές εργασίες, υποθέσεις Κτηματολογίου, τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, ενεργειακή επιθεώρηση, κλπ.

Παράλληλα, μέσω της κατασκευαστικής μας εταιρείας Ψιμούλης ο.ε. αναλαμβάνουμε κατασκευές από σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο, ξύλο ή σύμμικτες κατασκευές καθώς και χωματουργικά έργα, διαμορφώσεις χώρων, κήπων, κλπ. Επίσης αναλαμβάνουμε την πλήρη αποκατάσταση, ανακατασκευή και ανακαίνιση παλαιών κτιρίων και καταστημάτων.

Η άρτια επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τον σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό, αποτελούν εγγύηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.