Πέτρινα κτίρια

Τα κτίρια από πέτρα αποτελούν την πλέον παραδοσιακή μορφή αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και είναι συνυφασμένα με τα χωριά και τους ορεινούς οικισμούς.

Η τεχνολογία της πέτρας όμως, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τεχνογνωσία έχουν δώσει μια νέα δυναμική στην κατασκευή από πέτρα.

Η λιθοδομή, είτε σαν φέρων οργανισμός του κτιρίου, είτε σαν επένδυση της τοιχοποιίας είναι μια επιλογή που συνδυάζει την εναρμόνιση με το περιάλλον και την υψηλή άνεση διαβίωσης.

Στην συνέχεια αναπτύσσονται  βασικές πληροφορίες για τα στάδια μελέτης και κατασκευής ενός κτιρίου από πέτρα, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική αισθητική.

.

Περνώντας το ποντίκι πάνω από την εικόνα, η εναλλαγή σταματάει προσωρινά.

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργική άνεση

Η πέτρα είναι ένα δομικό υλικό με ιδιαιτερότητες και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδώσει τα μέγιστα της αντοχής, της ασφάλειας και της αισθητικής.

Υπάρχουν πάρα πολλά είδη πέτρας και ανάλογα με τα πετρώματα από τα οποία προέρχεται το υλικό, εξαρτάται ο τρόπος δόμησης και ο χρωματισμός που αποδίδεται. Συνηθέστερα προτιμάται η ακανόνιστου σχήματος πέτρα που αποδίδει πιο φυσική όψη στο κτίριο και αυξημένες αντοχές. Διαδεδομένη επιλογή επίσης είναι οι τοιχοποιίες από ορθογώνια λιθοσώματα που αποφέρουν μια πιο "αυστηρή" όψη στο κτίριο.

Οι πέτρες που χρησιμοποιούμε είναι άριστης ποιότητας και προέρχονται από λατομεία της περιοχής που μπορούν να προμηθεύσουν κατάλληλα τεμάχια λίθων για την διαμόρφωση του επιθυμητού αποτελέσματος με πελέκημα και ταίριασμα κάθε λιθοσώματος χωριστά. Παράλληλα το συνδετικό κονίαμα παρασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει υψηλή πρόσφυση και αντοχή, σε συνδυασμό με την τελική όψη, ύστερα από το τελικό αρμολόγημα.

Η θεμελίωση των λιθοδομών γίνεται -σε αντίθεση με το παρελθόν- σε σταθερό επίπεδο θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο παραλαμβάνει όλα τα φορτία και προσφέρει σταθερότητα κατασκευής προς αποφυγή καθιζήσεων.

Ευρέως διαδεδομένη επιλογή αποτελεί η πέτρα ως επικάλυψη σε συμβατικές κατασκευές, όταν η λιθοδομή καλείται να προσφέρει μόνο την αισθητική συνεισφορά της. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται το ίδιο βάρος των λίθων και να χτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης από την υπόλοιπη κατασκευή. Ανάλογα λοιπόν με τις δυνατότητες δόμησης του οικοπέδου, επένδυση από πέτρα μπορεί να γίνει σε διάφορα πάχη αλλά και διατάξεις.

 

Πλεονεκτήματα

Τα πέτρινα κτίρια (αλλά και η επικάλυψη πέτρας) έχουν πολλά πλεονεκτήματα και καλύπτουν πληθώρα απαιτήσεων.

- Αποτελούν την πιο προσιτή για τον Έλληνα παραδοσιακή μορφή κατασκευής, γεγονός που αυξάνει την εξοικείωση και την άνεση των διαμενόντων.

- Η φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα εξασφαλίζει υψηλές αντισεισμικές αντοχές και ασφάλεια. Η στατική μελέτη έχει κωδικοποιηθεί πλήρως και εφαρμόζονται οι Ευρωκώδικες σε συνδυασμό με πρόσθετες διατάξεις ανά περίπτωση.

- Ένας ορθολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα μπορεί να καλύψει ένα διώροφο (και πλέον) σπίτι. Ο συνδυασμός εσωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας με τοίχους από συμβατικα υλικά οδηγούν σε κάλυψη υψηλών λειτουργικών αναγκών και δεν αποκλείουν διακοσμητικούς μοντερνισμούς που παλαιότερα δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν.

- Υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε -υπό προϋποθέσεις- οι τοιχοποιίες από πέτρα να μην υπολογίζονται στη δόμηση του οικοπέδου, κάτι που αποδίδει περισσότερα ελεύθερα τετραγωνικά μέτρα στο κτίριο. 

- Η αισθητική της πέτρας επιτρέπει (και προτρέπει) στο συνδυασμό της με άλλα φυσικά υλικά, όπως το ξύλο. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία, όλα τα πατώματα, κουφώματα, δάπεδα αλλά και η στέγη μπορούν να κατασκευαστούν από ξύλο, απαλλάσσοντας την κατασκευή από πρόσθετα φορτία και προσφέροντας άριστη αισθητική.

- Η θερμοχωρητικότητα της πέτρας ως δομικό υλικό είναι πάρα πολύ υψηλή, ώστε το κτίριο να είναι δροσερό κατά τους πρώτους θερινούς μήνες και ζεστό τους πρώτους χειμερινούς μήνες. Κατά συνέπεια η συνεχής διαβίωση σε μια τέτοια κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στα πρότυπα των σύγχρονων «πράσινων κατοικιών».

 

Σχέδια - Λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις

Τα σχέδια και η μορφή της κατασκευής προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Ο απαιτούμενος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος, τα ανοίγματα και οι μηχανολογικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπ' όψιν εξαρχής και προβλέπονται σε όλα τα στάδια κατασκευής, ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν εκ των υστέρων επεμβάσεις στο κτίριο.

Ταυτόχρονα επιλέγεται εξ'αρχής η επιθυμητή όψη της πέτρας μέσα από δειγματολόγια και πραγματικά παραδείγματα, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός για την προμήθεια αλλά και το χτίσιμο της πέτρας.

 

Κατασκευή

Η κατασκευή γίνεται από έμπειρα συνεργεία που αναλαμβάνουν να πελεκήσουν τις πέτρες στο έργο, ώστε τα λιθοσώματα να έχουν την μέγιστη εφαρμογή μεταξύ τους. Παράλληλα το συνδετικό κονίαμα παρασκευάζεται επί τόπου σε μικρές ποσότητες κάθε φορά, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη υλικών.

 

Ηλεκτρικές - Υδραυλικές - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Κατά τον σχεδιασμό προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες, για την σωστή λειτουργία του κτιρίου, εγκαταστάσεις και καταγράφονται στα σχέδια. Οι καλωδιώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην τοιχοποιία χωρίς προβλήματα.

 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Αναλαμβάνουμε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με βάση τις ανάγκες σας. Περιτοίχιση, ράμπες, διαμόρφωση ιδιωτικής οδοποιίας και διαδρόμων κι ότι άλλο εσείς επιθυμείτε, θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα διαγράμματα κάλυψης, με γνώμονα την αυστηρή λειτουργικότητα του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου ως ενιαία μονάδα.

Αναλαμβάνουμε επίσης κι οποιαδήποτε άλλη κατασκευή επιθυμείτε, όπως προστατευόμενους χώρους στάθμευσης, δεξαμενές, κλπ