Επικοινωνία

Αργύρης Δ. Ψιμούλης
διπλ. αρχιτέκτων μηχανικός

Δημήτρης Αν. Ψιμούλης
διπλ. πολιτικός μηχανικός

και συνεργάτες μηχανικοί

Ψιμούλης ο.ε.
τεχνική εταιρεία

Έδρα

Διεύθυνση: Τσίγκα 7, Άμφισσα
Τηλ: 22650 72511
Fax: 22650 22103
email: psimulis @otenet.gr


Προβολή του χάρτη σε μεγαλύτερο μέγεθος