Ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίση-ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.».

 

Ο νόμος 4178/2013 προβλέπει ρύθμιση αυθαιρέτων:

 • Με ή χωρίς οικοδομική άδεια
 • Εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού
 • Ενταγμένα σε άλλες διαδικασίες αυθαιρέτων (για εξορθολογισμό προστίμων)

 

Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο 4014/2011, θα πρέπει να υπαχθούν στο νέο νόμο 4178/2013, ύστερα από την οριστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας της προηγούμενης ρύθμισης.

 

Σημειώνεται ότι για την μεταβίβαση ακινήτων απαιτείται ειδική βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, αλλά και πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ'87.

Οι αυθαιρεσίες λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να νομιμοποιηθούν με τον Ν.4178/2013, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη (μεταβίβαση, αγοραπωλησία, αποδοχή κληρονομιάς, κλπ).

 

Για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων έχει εκδοθεί ειδικό "Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής" με ταυτόχρονο υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης που θα προχωρήσει σε ρύθμιση.

Το τελικό πρόστιμο υπολογίζεται συνυπολογίζοντας:

 • την αυθαίρετη επιφάνεια
 • την αλλαγή χρήσης -όπου υπάρχει-
 • την τιμή ζώνης
 • τον χρόνο τέλεσης της αυθαιρεσίας
 • άλλους 13 συντελεστές αυξομείωσης, ανάλογα με τις κατηγορίες αυθαιρεσιών

Ταυτόχρονα, υπάρχει κατ'αποκοπή πρόστιμο για όλες τις αυθαιρεσίες κάτω των 20τ.μ.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ο ακριβής υπολογισμός του τελικού προστίμου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία (σε αντίθεση με τον νόμο περί ημιυπαιθρίων και τον νόμο 4014/2011) και απαιτεί εμπειρία και βαθιά γνώση του νόμου.

 

Για την διαδικασία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μηχανικού που θα αναλάβει τα συντάξει τα απαιτούμενα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη μαζί με τον ιδιοκτήτη.

 

Για την σωστή διεκπεραίωση της διαδικασίας ρύθμισης, αναλαμβάνουμε την σύσταση του φακέλου που απαιτείται, περιλαμβάνοντας:

 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • διάγραμμα κάλυψης
 • αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές)
 • φωτογραφίες του ακινήτου προς ρύθμιση
 • στοιχεία παλαιότητας
 • αιτήσεις
 • λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 

Το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει και την διεκπεραίωση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.