Φωτοερμηνεία

Η φωτοερμηνεία είναι μια εξελιγμένη τεχνική προσέγγιση αεροφωτογραφιών σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, με σκοπό:

  • τον εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας
  • την τεκμηρίωση για δικαστηριακή διαμάχη (πχ όρια με γείτονες)
  • την διαπίστωση της ηλικίας ενός κτιρίου από τον χρόνο ανέγερσης (πχ για κτίρια προ του 1955)
  • τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεωνως δασικής από το Δασαρχείο
  • την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών

ή άλλες παρόμοιες χρήσεις.


Η χρήση τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας κρίνεται απαραίτητη και για περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών προς τακτοποίηση.


Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μελετών φωτοερμηνείας, αναλαμβάνοντας παράλληλα την έρευνα για εύρεση διαθέσιμων αεροφωτογραφιών σε επίσημου φορείς (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - ΓΥΣ, Κτηματολόγιο-ΟΚΧΕ, κλπ) αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες αεροφωτογράφισης.

Το προϊόν της μελέτης παραδίδεται σε τεύχος με την τεχνική έκθεση, το αποτέλεσμα της μελέτης και σχετικά αποσπάσματα χαρτών και αεροφωτογραφιών που χρησιμοποιούνται.