Ηλεκτρομηχανολογικά

Με πλήρη επιστημονική κατάρτιση και εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία, αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες κι εφαρμογές.

Μελέτες Θέρμανσης

 • Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών
 • Μελέτη Μονοσωλήνιου συστήματος
 • Μελέτη Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Κατανομή Δαπανών Πολυκατοικίας

Κλιματισμός

 • Μελέτη Φορτίων Κλιματισμού
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Fan Coils
 • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες


Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)

 • Αναλυτικοί Υπολογισμοί
 • Αναλυτικά Σχέδια
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Εξειδικεύμενες Μελέτες & Τεχνικές Εκθέσεις

 • Η/Μ μελέτη Πισίνας
 • Μελέτη Ανελκυστήρων
 • Μελέτη Ηχομόνωσης
 • Τοπικά συστήματα Πυρασφάλειας - Πυρανίχνευση
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου