Έκδοση οικοδομικών αδειών

Αναλαμβάνουμε την σύσταση φακέλου και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για έκδοση οικοδομικών αδειών (έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης).

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατασκευής, εκπονούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, αρχιτεκτονικά, στατικά και μηχανολογικά σχέδια, συνοδευόμενα από πλήρη τεύχη υπολογισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και φυσικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του οικοπέδου με αξιοποίηση όλων των ευνοϊκών διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτηριοδομικού Κανονισμού (προσαυξήσεις του συντελεστή δόμησης με δόμηση επιφανειών που δεν προσμετρώνται στους υπολογισμούς).

  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτιρίου σε υπολογιστή και τριδιάστατη απεικόνιση. Δυνατότητα εικονικής περιήγησης στον χώρο και φωτορεαλισμού.
  • Στατικά: Φόρτιση, επίλυση και οπλισμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στατικές μελέτες για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, μεταλλικά κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Μελέτη μεμονωμένων οικοδομικών στοιχείων. Αναλυτικά τεύχη υπολογισμών.
  • Μελέτες θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, ύδρευση, αποχέτευση.
  • Πυρασφάλεια παθητική- ενεργητική.
  • Διαγράμματα κάλυψης, μελέτες περιβάλλοντος χώρου.
  • Ενεργειακές μελέτες σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
  • Υπολογισμός ελαχίστων ημερομισθίων και εισφορών στο Ι.Κ.Α.
  • Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.)
  • Προϋπολογισμοί, χρονοδιαγράμματα

 

 Δείγμα φωτορεαλιστικού video