Τοπογραφικές εργασίες

Αναλαμβάνουμε την αποτύπωση οποιουδήποτε ακινήτου και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, με εξάρτηση από το κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, σύμφωνα τελευταίες προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Επίσης αναλαμβάνουμε υποθέσεις Κτηματολογίου και σύσταση φακέλου για συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες, κληρονομιές, συνιδιοκτησίες, κλπ) καθώς και πίνακες κατανομής χιλιοστών για οριζόντιες ή κάθετες συνιδιοκτησίες.

Τα τοπογραφικά μας διαγράμματα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμβολαιογραφικές πράξεις και υποθέσεις Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δικαιώματος υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Συμπληρωματικά αναλαμβάνουμε:

  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και Τελεσιδικίας από το Δασαρχείο για αγροτεμάχια.
  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Χάραξη εκσκαφών και θεμελιώσεων.
  • Δημιουργία ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους.
  • Φωτοερμηνεία από χάρτες και αεροφωτογραφίες.
  • Ανασύνταξη παλαιών τοπογραφικών από παλιά, φθαρμένα σχέδια.

Ενημερωθείτε ενδεικτικά για τον εξοπλισμό μας.