Αναπαλαιώσεις - Αναστηλώσεις

Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε την αναπαλαίωση παλαιών οικιών και την αναστήλωσή τους.

Πραγματοποιούμε διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου και αναλαμβάνουμε την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού ή την δημιουργία νέου. Συμπληρωματικά αναλαμβάνουμε την καθαίρεση παλαιών επιχρισμάτων και της παλαιάς στέγης και κατασκευάζουμε νέα, διατηρώντας την αρχιτεκτονική σύνθεση, σεβόμενοι τόσο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

 

  • Διάγνωση της πιθανής επικινδυνότητας του κτιρίου.
  • Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού (εάν αυτό είναι εφικτό)
  • Δημιουργία νέου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή ενισχυμένων, με σύγχρονα υλικά.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Αρχιτεκτονική ανασύνθεση των χώρων του κτιρίου.
  • Μελέτη λειτουργικότητας
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικών/υδραυλικών εγκαταστάσεων