Χωματουργικές εργασίες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χωματουργικές εργασίες. Γρήγορη και ακριβής εκτέλεση των εργασιών με ιδιόκτητα φορτηγά και σκαπτικά μηχανήματα.

Μεταξύ άλλων πραγματοποιούμε εκσκαφή θεμελιώσεων, αντιστηρίξεις, επιχώσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και φυσικών εδαφών, κατεδαφίσεις, καθαρισμούς οικοπέδων, περιφράξεις, κ.α.

 

  • Εκτέλεση των εργασιών με κατάλληλα σκαπτικά και κρουστικά μηχανήματα, με ειδικευμένους χειριστές.
  • Συμπίεση εδαφών και εξυγίανση για εφαρμοφή θεμελίωσης.
  • Δημιουργία πρανών αντιστήριξης.
  • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κήπων.
  • Λύσεις αρχιτεκτονικής τοπίου με τεχνητούς λοφίσκους, βράχους και παρτέρια.
  • Σχετικές κατασκευές:

Σηπτικοί / απορροφητικοί βόθροι
Υπόγεια δίκτυα
Δεξαμενές
Πισίνες

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με δικά μας μηχανήματα.