Το γραφείο μας

Στο γραφείο μας έχουμε δώσει έμφαση στην οργάνωση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παρουσίασης των μελετών και σχεδίων με άρτιο και κατανοητό τρόπο.

Διαθέτουμε 5 σταθμούς εργασίας υψηλής υπολογιστικής δύναμης τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και εκτυπωτικά μέσα για άριστης ποιότητας ψηφιακές εκτυπώσεις (εκτυπωτές inkjet, laserjet, plotters).
Τα τεύχη μελετών παραδίδονται βιβλιοδετημένα, με πλαστικοποιημένα εξώφυλλα, ενώ όλα τα σχέδια τοποθετούνται σε ειδικούς φακέλους παρουσίασης.

Λογισμικό

Διαθέτουμε πλήθος προγραμμάτων για μελέτη, επίλυση και σχεδιασμό, καθώς και συνοδευτικά προγράμματα.

Αρχιτεκτονικά
Τα αρχιτεκτονικά μας προγράμματα έχουν υψηλές δυνατότητες σχεδίασης κάθε είδους σχεδίων με άρτια παρουσίαση. Για όλες τις περιπτώσεις παράγουμε τριδιάστατα σχέδια καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εικονική περιήγησης στο υπό μελέτη κτίριο, με την επιλογή δημιουργίας video και καταγραφής του σε DVD.

Στατικά
Τα στατικά μας προγράμματα είναι αναβαθμισμένα στις τελευταίες τους εκδόσεις και έχουν δυνατότητα επίλυσης με Ευρωκώδικες για κάθε μορφή κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, μεταλλικές και ξύλινες δομές). Παράλληλα διαθέτουμε ειδικά προγράμματα επίλυσης για τοίχους αντιστήριξης, τοίχους βαρύτητας, εκσκαφές, κλπ).

Τοπογραφικά
Για τις τοπογραφικές μελέτες διαθέτουμε πλήρη προγράμματα επίλυσης, με δυνατότητα αντιπαραβολής των μετρήσεων πεδίου με αεροφωτοχάρτες, αεροφωτογραφίες και σχέδια πόλεως και οικισμών, με στόχο τον εντοπισμό διαφωνιών των εγγράφων σας -παλαιά σχέδια,συμβόλαια- με την διαμορφωμένη πραγματικότητα (απαραίτητη διαδικασία για περιπτώσεις Κτηματολογίου και ιδιοκτησιακών διαφωνιών).

Ηλεκτρομηχανολογικά
Για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τα προγράμματά μας έχουν δυνατότητες επίλυσης με τους τελευταίους κανονισμούς. Αναλαμβάνουμε μελέτες σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού, θερμομόνωσης καθώς και μελέτες ενεργειακές, περιβαλλοντικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές.

Διάφορα
Τέλος, έχουμε στη διάθεσή μας εξειδικευμένα προγράμματα για ειδικές υπηρεσίες, όπως ενεργειακή απόδοση, τακτοποίηση αυθαιρέτων, φωτορεαλισμό, ψηφιοποίηση παλαιών σχεδίων, εντοπισμό ακινήτων και εκτίμηση αξίας ακινήτων.